Pomůcky pro školáky

Vážení rodiče, předkládáme Vám seznam pomůcek. Níže si můžete vybrat ze tří možností podle ročníku, který bude Vaše dítě navštěvovat. Seznam je tudíž pro 1. ročník, pro 2. ročník a pro ostatní ročníky (3., 4. a 5. ročník). …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Vážení