Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7

E-mail: posta@uoou.cz
Datová schránka: qkbaa2n

S D Ě L E N Í

Škola Základní škola Radostín

IČO 727 44 961

se sídlem Radostín 19, 4693 44 Sychrov

zastoupená Mgr. Lenkou Vyhlídkovou

sděluje tímto Úřadu pro ochranu osobních údajů, že

funkci pověřence pro ochranu osobních údajů

pro ni bude od 25. května 2018 vykonávat pan/paní:

Titul, jméno a příjmení: Petra Černá

E-mailová adresa: petra.cerna(zavináč)sms-sluzby.cz

Číslo mobilního telefonu: +420604967432

V Radostíně dne 25.4. 2018

Titul, jméno a příjmení a funkce (starosta obce/ředitel školy)

………………………………………………………..

podpis a otisk razítka

 

Funkce pověřence pro ochranu osobních údajů