Název organizace Základní škola Radostín, okres Liberec, příspěvková organizace
Ředitel / ředitelka Mgr. Lenka Vyhlídková
2021 2022
Výnosy celkem 3 200 000,00 3 310 000,00
příspěvek zřizovatele provozní 380 000,00 390 000,00
příspěvek zřizovatele účelový (s vyúčtováním)
provozní dotace z jiných zdrojů 2 800 000,00 2 900 000,00
ostatní výnosy 20 000,00 20 000,00
Náklady celkem 3 200 000,00 3 310 000,00
osobní náklady 2 800 000,00 2 900 000,00
ostatní náklady 400 000,00 410 000,00
V Radostíně dne 01.11.2019
Podpis ředitele / ředitelky organizace
Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace