Zájmové kroužky 2022/2023

Seznam zájmových kroužků na naší škole:

  • Zdravé pískání
  • Výtvarný a tvořivý kroužek
  • Kopaná
  • Vyšívání