Vážení rodiče,

předkládáme Vám rozpis zájmových kroužků, které budou probíhat na naší škole ve školním roce 2019/2020. Kromě Angličtiny pro prvňáčky, budou kroužky probíhat v době odpolední družiny. Zaškrtněte, prosím, společně s dětmi, o jaké kroužky máte zájem a pošlete po dětech zpět.

V případě velkého počtu přihlášených zájemců u jednoho kroužku, může dojít k rozdělení na více skupin.

pondělíZdravé pískání vede M. Canová.

úterý Výtvarný a tvořivý kroužek – vede N. Karatsiolisová

středa Angličtina pro prvňáčky vede M. Vosyková v čase od 11:50 do 12:35.

čtvrtek Kopaná – vede J. Bretšnajdr, J. Bobek

pátek Vyšívání vede V. Nejedlová