Základní škola v Radostíně se nachází v katastru obce Sychrov v Libereckém kraji, ve stejnojmenném okrese. Naše škola je státní příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je obec Sychrov. Máme zde systém vyučování nazývaný “jednotřídka”, kdy některé třídy mají vyučování společné.

Vzhledem k tomuto systému musí naši učitelé věnovat dětem individuální péči a být na hodiny velmi dobře připraveni, aby mohli dětem předat co nejvíce hodnotných informací. Výhodou tohoto systému, díky téměř individuálnímu přístupu a malému počtu žáků, je možnost dobře u nich podchytit kladné stránky a rozvíjet jejich talent a nadání. Přesvědčit se můžete sami v našem školském vzdělávacím programu, který vám rádi ve škole dáme k nahlédnutí.

Naši vyučující

1. ročník

 Lenka Vyhlídková – Český jazyk, Matematika
Nikola Karatsiolisová – Pracovní činnosti
Martina Canová- Tělesná výchova, Prvouka, Výtvarná výchova,

Magdalena Vosyková – Hudební výchova

2.  a 4. ročník

Nikola Karatsiolisová – Český jazyk, Matematika, Anglický jazyk, Tělesná výchova
Jana Chlebnová – Přírodověda, Vlastivěda,Výtvarná výchova (4. ročník),
Martina Canová – Prvouka, Výtvarná výchova (2. ročník),  Pracovní činnosti,

Magdalena Vosyková – Hudební výchova

3. a 5. ročník

Jana Chlebnová – Český jazyk, Matematika, Přírodověda, Vlastivěda, Výtvarná výchova, Pracovní činnosti
Nikola Karatsiolisová – Anglický jazyk, Prvouka (3. ročník), Informatika (5. ročník)
Martina Canová – Hudební výchova

Školní družina

Martina Canová, Magdalena Vosyková – Vychovatelky

Školnice

Radka Nováková – zajišťuje i výdej obědů a topení v zimní sezóně