1. ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Pondělí ČJ MA PRV VV
Úterý ČJ MA ČJ PRV
Středa ČJ MA ČJ
Čtvrtek ČJ MA ČJ HV
Pátek ČJ ČJ TV TV
2. ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Pondělí ČJ MA PRV VV
Úterý ČJ MA ČJ PRV
Středa ČJ MA HV ČJ
Čtvrtek ČJ ČJ AJ
Pátek TV TV ČJ M ČJ
3. ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Pondělí ČJ MA PRV AJ  ČJ
Úterý ČJ MA ČJ PRV VV
Středa ČJ MA ČJ AJ
Čtvrtek ČJ MA ČJ AJ PRV
Pátek ČJ HV MA TV TV
4. ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Pondělí ČJ MA VL AJ VV
Úterý ČJ MA ČJ VL AJ
Středa ČJ MA HV ČJ VL
Čtvrtek ČJ MA AJ VV
Pátek TV TV ČJ MA
5. ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Pondělí ČJ MA VL AJ VV
Úterý ČJ MA ČJ VL AJ
Středa ČJ MA ČJ INF
Čtvrtek ČJ MA VV AJ
Pátek ČJ HV MA TV TV

Vysvětlivky k předmětům:

AJ Anglický jazyk

ČJ Český jazyk

HV Hudební výchova

INF Informatika

MA Matematika

Pracovní činnosti

PRV Prvouka

Přírodověda

TV Tělesná výchova

VL Vlastivěda

VV Výtvarná výchova

Třídní učitelky:

Mgr. Lenka Vyhlídková – 1. roč.

Mgr. Jana Chlebnová – 3. – 5. roč.

Bc. Nikola Karatsiolisová – 2. – 4. roč.