1. ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Pondělí ČJ MA ČJ PRV
Úterý ČJ MA ČJ HV
Středa ČJ MA ČJ
Čtvrtek ČJ MA VV PRV
Pátek ČJ ČJ TV TV
2. ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Pondělí ČJ MA ČJ PRV VV
Úterý ČJ MA ČJ
Středa ČJ MA HV AJ
Čtvrtek ČJ MA ČJ PRV
Pátek TV TV ČJ ČJ
3. ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Pondělí ČJ MA ČJ PRV  VV
Úterý ČJ MA ČJ AJ
Středa ČJ MA HV AJ ČJ PRV
Čtvrtek ČJ MA ČJ PRV
Pátek TV TV ČJ MA AJ
4. ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Pondělí ČJ MA VL AJ
Úterý ČJ MA ČJ AJ VL VV
Středa ČJ MA HV VV
Čtvrtek ČJ MA VL AJ
Pátek ČJ MA TV TV ČJ
5. ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Pondělí ČJ MA VL AJ INF
Úterý ČJ MA ČJ AJ VV
Středa ČJ MA HV VV
Čtvrtek ČJ MA VL AJ
Pátek ČJ MA TV TV ČJ

Vysvětlivky k předmětům:

AJ Anglický jazyk

ČJ Český jazyk

HV Hudební výchova

INF Informatika

MA Matematika

Pracovní činnosti

PRV Prvouka

Přírodověda

TV Tělesná výchova

VL Vlastivěda

VV Výtvarná výchova

Třídní učitelky:

Mgr. Lenka Vyhlídková – 1. roč.

Mgr. Jana Chlebnová – 4. – 5. roč.

Bc. Nikola Karatsiolisová – 2. – 3. roč.