Rozvrh 2023/2024

1. ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Pondělí ČJ MA ČJ PRV
Úterý ČJ MA ČJ VV
Středa ČJ MA ČJ
Čtvrtek ČJ MA ČJ PRV
Pátek HV ČJ TV TV
2. ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Pondělí ČJ MA ČJ PRV
Úterý ČJ MA ČJ VV
Středa ČJ MA HV ČJ
Čtvrtek ČJ MA ČJ PRV
Pátek TV TV ČJ AJ
3. ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Pondělí ČJ MA ČJ AJ  PRV
Úterý ČJ MA ČJ VV AJ
Středa ČJ MA HV ČJ PRV
Čtvrtek ČJ MA ČJ MA
Pátek TV TV ČJ AJ
4. ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Pondělí ČJ MA VV AJ
Úterý ČJ MA ČJ AJ VL VV
Středa ČJ MA VL INF
Čtvrtek ČJ MA ČJ VL AJ
Pátek ČJ HV MA TV TV
5. ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Pondělí ČJ MA VV VL INF
Úterý ČJ MA ČJ AJ AJ VV
Středa ČJ MA AJ
Čtvrtek ČJ MA ČJ VL
Pátek ČJ HV MA TV TV

Vysvětlivky k předmětům:

AJ Anglický jazyk

ČJ Český jazyk

HV Hudební výchova

INF Informatika

MA Matematika

Pracovní činnosti

PRV Prvouka

Přírodověda

TV Tělesná výchova

VL Vlastivěda

VV Výtvarná výchova

Třídní učitelky:

Mgr. Lenka Vyhlídková – 1. roč.

Mgr. Jana Chlebnová – 4. – 5. roč.

Bc. Nikola Karatsiolisová – 2. – 3. roč.