Projekty

Naše škola je zapojena do následujících projektů:

  • Mléko do škol
  • Ovoce do škol
  • MAP Turnovsko
  • Doučování NPO
  • Šablony I – Jan Amos Komenský A3-plakat-publicita

Projektový den:

  • Výpravy za myslivostí

Spolupráce:

  • Spolupráce s Obecním úřadem Sychrov – Vítání občánků a rozsvěcení vánočního stromku
  • Navázali jsme spolupráci s domovem pro seniory Alzhaimer home. Pořádáme vystoupení dětí pro seniory několikrát ročně.

Sponzoři:

Děkujeme obci Vlastibořice za dar škole v letech: 2020, 2021, 2023

 

 

 

 

 

Děkujeme obci Radimovice za dar škole v roce: 2021