Vážení rodiče,

žádáme Vás, kdo ještě tak neučinil, kontaktujte neprodleně p. Kamišovou ze školní jídelny ohledně obědů pro Vaše děti. Kontakty na p. Kamišovou: tel. 731 159 461, mail: kamisova@zshodkovice.cz

Důležité pro rodiče prvňáčků