Vážení rodiče,

doufáme, že jste si užili odpočinkové léto a teď už nám nastal nám nový školní rok a my Vám zasíláme bližší informace k začátku nového školního roku.

  • Tento první týden ještě nebudeme učit přesně podle rozvrhu. Zítra budeme rozdávat sešity a učebnice. Děti si mohou přinést obaly.
  • Pokud budete chtít omluvit děti z vyučování (např. z důvodu nemoci), je potřeba to sdělit  třídní učitelce do dvou dnů.
  • Odhlašování obědů můžete uskutečnit buď telefonicky u paní Kamišové na telefon 731 159 461 do 7: 00 hod. nebo mailem: kamisova@zshodkovice.cz. První den nemoci si můžete ještě vyzvednout jídlo do přinesených nádob ve škole.
  • Budeme dětem pořizovat podložky na sezení na práci venku nebo na skupinovou práci, cena cca 50,- Kč. Podložky budeme objednávat hromadně a poté peníze vybereme.
  • Páteční tělocvik zatím budeme chodit ven (podle počasí) a později bychom začali chodit do víceúčelové budovy do Radimovic. Bližší informace pošleme později.
Přejeme dětem i Vám pohodové vykročení do nového školního roku a pokud by jste měli jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat (telefonní čísla a maily mají děti v žákovských knížkách).
S pozdravem ZŠ Radostín
Informace na začátek školního roku