V pátek 14. 2. 2020 uspořádáme masopustní karneval. V rámci masopustního průvodu půjdeme navštívit babičky a dědečky

v Domově seniorů. Prosíme Vás, aby si děti, v rámci možností, donesly své masky.  Oběd a družina jako obvykle.

Děkujeme za spolupráci.

Masopustní karneval