Poslední školní den bude ve slavnostní atmosféře .  Děti si zazpívají a poslechnou vánoční koledy, rozdají si mezi sebou dárečky.

Na svačinu si přinesou vánoční cukroví a paní učitelky jim uvaří sváteční čaj. Povíme si o tradicích a zvycích. Po obědě se děti vypraví ke krmelci , aby nadělily přinesené dobroty zvířátkům.

Všem přejeme krásné prožití vánočních svátků a v novém roce hodně štěstí a zdraví .  Přeje celý kolektiv Základní školy v Radostíně.

Poslední školní den v roce 2015