Předpokládané rozvrhy na školní rok 2019/2020

Vysvětlivky: ČJ – český jazyk. M – matematika, PRV – prvouka, HV – hudební výchova, PČ – pracovní činnosti, VV – výtvarná výchova, TV – tělesná výchova, AJ – anglický jazyk, PŘ – přírodověda, VL – vlastivěda, INF – informatika

  1. ročník
pondělí ČJ M ČJ PRV
úterý ČJ M ČJ HV
středa ČJ M ČJ
čtvrtek ČJ M VV PRV
pátek ČJ ČJ TV TV
  1. ročník
pondělí ČJ M ČJ PRV VV
úterý ČJ M ČJ
středa ČJ M HV AJ
čtvrtek ČJ M ČJ PRV
pátek ČJ ČJ TV TV
  1. ročník
pondělí ČJ M ČJ PRV VV
úterý ČJ M ČJ AJ
středa ČJ M HV AJ ČJ PRV
čtvrtek ČJ M ČJ PRV
pátek ČJ M AJ TV TV
  1. ročník
pondělí ČJ M VL AJ
úterý ČJ M ČJ AJ VL VV
středa ČJ M HV VV
čtvrtek ČJ M VL AJ
pátek ČJ M ČJ TV TV
  1. ročník
pondělí ČJ M VL AJ INF
úterý ČJ M ČJ AJ VV
středa ČJ M HV VV
čtvrtek ČJ M VL AJ
pátek ČJ M ČJ TV TV
Předpokládané rozvrhy na školní rok 2019/2020