Usnesení obce Sychrov č. 71/2018

Rozpočet příspěvkové organizace pro rok 2019
Název organizace Základní škola Radostín, okres Liberec, příspěvková organizace
Ředitel / ředitelka Mgr. Lenka Vyhlídková
  Rozpočet 2018 Poslední upravený rozpočet 2018 Předpokládaná skutečnost do 2018 Rozpočet 2019
Výnosy celkem 2 698 707,00 2 698 707,00 3 057 243,00 3 080 000,00
příspěvek zřizovatele provozní 370 000,00 370 000,00 370 000,00 360 000,00
příspěvek zřizovatele účelový (s vyúčtováním)
provozní dotace z jiných zdrojů 2 308 707,00 2 308 707,00 2 667 243,00 2 700 000,00
ostatní výnosy 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00
Náklady celkem 2 698 707,00 2 698 707,00 3 057 243,00 3 100 000,00
osobní náklady 2 308 707,00 2 308 707,00 2 667 243,00 2 700 000,00
ostatní náklady 390 000,00 390 000,00 390 000,00 400 000,00
V Radostíně 23.11.2018 20.11.2018
Podpis ředitele / ředitelky organizace
Rozpočet na rok 2019