Rozpočet příspěvkové organizace pro rok 2018
Název organizace Základní škola Radostín, okres Liberec, příspěvková organizace
Ředitel / ředitelka Mgr. Lenka Vyhlídková
  Rozpočet 2017 Poslední upravený rozpočet 2017 Předpokládaná skutečnost do 2017 Rozpočet 2018
Výnosy celkem 2 678 707,00 2 728 707,00 2 728 707,00 2 890 000,00
příspěvek zřizovatele provozní 350 000,00 400 000,00 400 000,00 370 000,00
příspěvek zřizovatele účelový (s vyúčtováním)
provozní dotace z jiných zdrojů 2 308 707,00 2 308 707,00 2 308 707,00 2 500 000,00
ostatní výnosy 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00
Náklady celkem 2 678 707,00 2 728 707,00 2 728 707,00 2 890 000,00
osobní náklady 2 308 707,00 2 308 707,00 2 308 707,00 2 500 000,00
ostatní náklady 370 000,00 420 000,00 420 000,00 390 000,00
V Radostíně 20. 11. 2017
Podpis ředitele / ředitelky organizace
Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace
Název organizace Základní škola Radostín, okres Liberec, příspěvková organizace
Ředitel / ředitelka Mgr. Lenka Vyhlídková
  2019 2020
Výnosy celkem 3 050 000,00 3 210 000,00
příspěvek zřizovatele provozní 380 000,00 390 000,00
příspěvek zřizovatele účelový (s vyúčtováním)
provozní dotace z jiných zdrojů 2 650 000,00 2 800 000,00
ostatní výnosy 20 000,00 20 000,00
Náklady celkem 3 050 000,00 3 210 000,00
osobní náklady 2 650 000,00 2 800 000,00
ostatní náklady 400 000,00 410 000,00
V Radostíně 20. 11. 2017
Podpis ředitele / ředitelky organizace
Rozpočet pro rok 2018 a Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace