Ve středu 4.května 2016 proběhne naplánovaný výlet do hlavního města Prahy, konkrétně na Pražský hrad a okolí. Bližší informace o odjezdu a příjezdu budou upřesněny. Předem vybíráme 320,- Kč na žáka ( jízdné, vstupné do prostor Pražského hradu a Zlaté uličky a průvodce ).

Školní výlet