Základní škola Radostín, Radostín 19, 463 44 Sychrov

Zápis k povinné školní docházce

pro školní rok 2024/2025

Upozorňujeme rodiče, že zápis do 1. ročníku ZŠ Radostín se koná v úterý 16. dubna 2024 od 13:00 do 16:00 hodin

v budově školy.

Zapsány budou děti, které se narodily

od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018.

Děti, které dovrší 6. rok věku v době od 1. září do konce kalendářního roku 2024, mohou být výjimečně přijaty do školy, požádají-li o to jejich rodiče nebo zákonní zástupci a prokáže-li se, že dítě je tělesně i duševně vyspělé.

Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od 1. září 2018 do 31. prosince 2018 je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

Rodiče, kteří žádají pro své dítě odklad povinné školní

docházky, se musí dostavit i s dítětem k zápisu

v řádném termínu.

Rodiče (zákonní zástupci), kteří jdou s dětmi k zápisu, předloží při zápisu svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.

Mgr. Lenka Vyhlídková

ředitelka školy

Zápis do prvního ročníku