Zveme rodiče a děti na zápis k povinné školní docházce do ZŠ Radostín,

který se koná ve čtvrtek 11. dubna 2019 od 13 do 17 hodin v budově školy.

Zapsány budou děti, které se narodily od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013.

Děti, které dovrší 6. rok věku v době od 1. září do konce kalendářního roku 2019, mohou být výjimečně přijaty do školy, požádají-li o to jejich rodiče nebo zákonní zástupci a prokáže-li se, že je dítě tělesně i duševně vyspělé.

  • podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od 1. září 2012 do 31. prosince 2012 je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře.
  • podmínkou přijetí dítěte narozeného od 1. ledna 2012 do 30. června 2012 je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře.
  • rodiče, kteří žádají pro své dítě odklad povinné školní docházky, se musí dostavit i s dítětem k zápisu v řádném termínu.

Rodiče (zákonní zástupci), kteří jdou s dětmi k zápisu, předloží při zápisu svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.

 

Těšíme se na Vás.                                                            kolektiv v ZŠ Radostín

Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2019/2020