Zveme Vás na zápis k povinné školní docházce do ZŠ Radostín,

který se koná ve čtvrtek 21. dubna 2022 od 13.00 hodin do 16.00 hodin

v budově školy.

Zapsány budou děti, které se narodily od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016.

Děti, které dovrší 6. rok věku v době od 1. září do konce kalendářního roku 2022, mohou být výjímečně přijaty do školy, požádají – li o to jejich rodiče nebo zákonní zástupci a prokáže – li se, že je dítě tělesně i duševně vyspělé. Podmínkou přijetí dítěte narozeného od 1. září 216 do 31. prosince 2016 je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

Rodiče, kteří žádají pro své dítě odklad povinné školní docházky, se musí dostavit i s dítětem k zápisu v řádném termínu.

Vezměte s sebou svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.

Těšíme se na vás.                                                                         Kolektiv ZŠ Radostín

Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2022/2023