Na základě doporučení MŠMT zápis k povinné školní docházce na naší základní škole proběhne
od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020.

Zápisy budou probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Škola upřednostní podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole.

 

Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:

1. do datové schránky školy – Identifikátor datové schránky: ibymrsx

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email)

3. poštou

4. vhozením do schránky školy – na plotu u hlavního vchodu

 

Od 30. 3. 2020 budou na tomto webu potřebné formuláře a bližší informace.

Děkujeme za pochopení. Kolektiv ze ZŠ Radostín

Zápis k povinné školní docházce