Vážení rodiče,

v letošním školním roce dochází ke zvýšení poplatků za školní družinu na 100,- Kč za měsíc. Poplatek budeme vybírat pololetně, to znamená 500,- Kč za pololetí.

Ke zvýšení poplatků dochází také u zájmových kroužků.

Zdravé pískání: 100,- Kč na rok.

Výtvarný a tvořivý kroužek: 500,- na rok (nebo 250,- Kč na pololetí).

Tancování: 100,- Kč na rok.

Kopaná: 200,- Kč na rok (nebo 100,- Kč na pololetí).

Vyšívání: 200,- Kč (nebo 100,- Kč na pololetí).

Zvýšení poplatků za školní družinu a zájmové kroužky