Na základě doporučení MŠMT  bude zápis do 1. ročníku probíhat pouze distančním způsobem od 1. 4. 2021

do 30. 4. 2021.

Zápisy budou probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

 

Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:

1. do datové schránky školy – Identifikátor datové schránky: ibymrsx

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email)

3. poštou

4. vhozením do schránky školy – na plotu u hlavního vchodu

Odkazy na požadované formuláře:

 

Kritéria přijetí k základnímu vzdělávání:

  1. Žáci ze spádového obvodu školy – § 36 zák. č. 561/2004 Sb.
  2. Žáci z ostatních obcí, jejichž sourozenci navštěvují naši školu.
  3. Děti s odkladem povinné školní docházky.
Formuláře pro zápis dětí do 1. ročníku