Vážení rodiče,

mimořádná situace si žádá mimořádná opatření. Jelikož nikdo neví, jak dlouho budou mimořádná opatření trvat, je nutné přijmout takové kroky, které by zabezpečily chod školy i po konci mimořádných opatření. Aktuálně se to týká zápisu do 1. ročníku. Prosím postupujte následovně.

Zápis do 1. ročníku

Vzhledem k metodickému materiálu Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy k organizaci zápisů k povinné školní docházce do základních škol pro školní rok 2021/2022 vydané 05. 03. 2021, č. j.: MSMT-6651/2021-1, proběhne Zápis k povinné školní docházce v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Zásadní změna je v tom, že je nutné organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Podávání žádostí o přijetí či o odklad bude probíhat v zákonem stanoveném období

od 1. do 30. 04. 2021.

Pokud žádáte o přijetí do 1. ročníku, stáhnete si dva (Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku ZŠ a Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) dokumenty, které vyplníte, podepíšete a v obálce nebo v „košilce“ vložíte do poštovní schránky u školy nejdéle v poslední den zápisu. Pokud máte elektronický podpis, můžete dokumenty poslat i mailem nebo datovou schránkou.

K výše uvedeným dokumentům je potřeba doložit kopii rodného listu dítěte.

Dokumenty ke stažení:

Pokud žádáte o odklad povinné školní docházky, stáhnete si tři dokumenty (Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku ZŠ; Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání; Žádost o odklad povinné školní docházky) , které vyplníte, podepíšete a v obálce nebo v „košilce“ vložíte do poštovní schránky u školy nejdéle v poslední den zápisu. Pokud máte elektronický podpis, můžete dokumenty poslat i mailem nebo datovou schránkou. Pokud žádáte o odklad školní docházky, nedílnou součástí žádosti je i doporučení lékaře a PPP.

Na základě dodaných a správně vyplněných tiskopisů vydám ve stanovené době Rozhodnutí – Přijetí k základnímu vzdělávání Vašeho dítěte nebo Rozhodnutí – Odklad začátku povinné docházky o jeden školní rok. Rozhodnutí o odkladu je možné vydat až po dodání vyplněných formulářů a obou doporučení. Pokud Vám doporučení chybí, přeruším řízení do doby jejich dodání. Teprve poté vydám rozhodnutí o odkladu.

Po ukončení mimořádných opatření uspořádáme setkání se zapsanými dětmi zaměřené na seznámení se s prostředím školy, učiteli a prostory školy.

V případě nejasností se obraťte s dotazy na ředitelku školy.

Radostín 24. 03. 2021

Mgr. Lenka Vyhlídková
ředitelka ZŠ Radostín

Zápis do 1. ročníku