Vážení rodiče,

jsme velmi rády, že v pondělí 12. dubna nastupují všichni žáci naší školy k prezenční výuce. Žáci se budou učit dle platného rozvrhu, s případnými změnami u jednotlivých ročníků Vás seznámí jejich vyučující. Obědy budou zajištěny hned od prvního dne. Provoz školní družiny bude upraven tak, aby bylo možné dodržet všechna mimořádná opatření. Každé pondělí a čtvrtek budou žáci testováni formou samotestu pod dohledem zaměstnanců školy. Jelikož nemůžeme testy provádět hromadně u všech žáků, budou žáci rozděleni do skupin dle ročníků. Postup testování bude dětem vysvětlen v pondělí 12.dubna. Instruktážní video k testování žáků najdete zde: https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole

Žáci se budou testovat vždy v pondělí a ve čtvrtek. Z organizačních důvodů Vás prosíme o dodržování níže uvedených časů příchodu žáků do školy ve dnech testování. Je potřeba, aby žáci byli ve škole nejdéle pět minut před začátkem testování. V ostatních dnech (úterý, středa, pátek) mohou žáci přicházet od 7:00 do 7:55 hod.

Časy testování:

4. a 5. ročník – 7:15 hod.

2. ročník – 7:30 hod.

3. ročník – 7:40 hod

1.ročník – testování v prostoru školní družiny po příchodu do školy (od 7:00 hod.).

Podrobné informace naleznete na www.msmt.cz. nebo zde : https://testovani.edu.cz/pro-rodice

Pokud se na někoho z žáků vztahuje 90 denní ochranná lhůta (po prodělání onemocnění Covid – 19), je potřeba dodat potvrzení od lékaře. V tom případě nebude žák testován.

Škola bude otevřena od 7:00 hod. Provoz ranní školní družiny bude prozatím zrušen, rodiče své děti budou dopravovat do školy sami. Odpolední družinu nebude možné zajistit pro žáky 4. a 5. ročníku. Ostatní žáci budou opět rozděleni do dvou skupin:

1. skupina – 1. ročník

2. skupina 2.-3. ročník

Provoz školní družiny bude ukončen v 15:30 hod.

Stále platí zakrytí dýchacích cest (nosu i úst) v prostorách školy rouškami (nejlépe jednorázovými) nebo respirátory.

Věříme, že společně vše zvládneme. Těšíme se na děti a doufáme, že díky spolupráci nás všech bude tato nelehká doba brzy za námi.

Kolektiv ZŠ Radostín.

 

Informace k nástupu žáků do škol 12.dubna 2021