Vážení rodiče,

hlavním důvodem zapojení pracovníků naší školy do avizované výstražné stávky Českomoravského odborového svazu pracovníků ve školství v pondělí 27. 11. 2023 není problematika platů pedagogických pracovníků, jak bývá často prezentováno v médiích, ale jedná se zejména o následující body:
  • dlouhodobá nejistota a nekoncepčnost v oblasti školství
  • nedostatečné zajištění finančních prostředků pro nepedagogické pracovníky školy
  • plánované snižování počtu asistentů pedagogů v podmínkách zavedené inkluze ve školách
  • snižování maximálního počtu hodin, které škola může použít pro výuku
  • další nesystémové změny, které mohou výrazně negativně ovlivnit chod škol
Pracovníci školy tak nevstupují do stávky kvůli svým možným budoucím výhodám, ale zejména kvůli hrozícím negativním systémovým změnám, které by se dotkly hlavně vzdělávání Vašich dětí.
 
27. 11. 2023 se naše škola zapojí do stávky ve školství. Bude vyhlášeno ředitelské volno.
 
V tento den se do stávky zapojí i Základní škola v Hodkovicích n. M.  Všem žákům naší školy bude proto odhlášen pondělní oběd.
Děkujeme za pochopení a podporu.
ZŠ Radostín
Informace k plánované stávce v pondělí 27. 11. 2023