Vážení rodiče,

věříme, že jste si společně s dětmi užili pohodové léto a těšíme se na další spolupráci v novém školním roce.
Předkládáme Vám informace ohledně zahájení školního roku a provozu školy. Doufáme, že se nastavená opatření nebudou příliš měnit.
Školní rok zahájíme ve středu 1. září 2021 v 8:00 hod. Pokud počasí dovolí, sejdeme se společně na školní zahradě.
Při nepřízni počasí zahájíme ve třídách. V tomto případě by děti měly mít odpovídající ochranu dýchacích cest. Tento den bude rodičům prvňáčků umožněn vstup do budovy školy s respirátorem. Žáci budou ve škole cca do 8: 45 hod. Tento den bude bez oběda a bez odpolední družiny.
Preventivní testování na naší škole proběhne ve dnech: čtvrtek 2. září, pondělí 6. září a čtvrtek 9. září.
Prosíme, aby děti v těchto dnech dorazily do školy nejpozději v 7: 45 hod. Testování proběhne v kmenových třídách (prvňáčci v družině). Testování nepodstupují žáci po prodělané nemoci Covid – 19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na Covid – 19), případně žáci, kteří doloží platný negativní výsledek z odběrového místa (více informací na školním webu).
I po testování budou žáci muset používat ve společných prostorách odpovídající ochranu dýchacích cest.
Provoz školní družiny od 2. září 2021.

Škola bude otevřena od 6: 30 hod. do 15: 30 hod. Z kapacitních důvodů bohužel nemůžeme zajistit družinu pro žáky 4. a 5. ročníku. Tito žáci budou odcházet ze školy po obědě, popřípadě po odpoledním vyučování nebo po skončení zájmových kroužků, do kterých budou přihlášeni. Informace o zájmových kroužcích obdržíte v průběhu září a jejich předpokládaný začátek bude od října. Žáci 1. – 3. ročníku budou v družině potřebovat odpovídající obuv a oblečení na vycházky a pobyt venku.

Další informace budou následovat v nejbližších dnech převážně v žákovské knížce (notýsku), v případě dotazů nás můžete kontaktovat: na tel. 485 146 074 nebo mail: zs. radostin@seznam.cz.

Přejeme Vám i Vašim dětem pohodový vstup do nového školního roku a věříme, že společně prožijeme příjemně strávené dny po celý školní rok bez omezení.

Děkujeme za spolupráci.

S pozdravem  ZŠ Radostín

Informace o zahájení a provozu školy