Vážení rodiče,

předkládáme Vám informace týkající se dobrovolného nástupu dětí do školy. Prosíme o pečlivé pročtení a vyplnění formulářů. Přihláška do 18. 5. 2020 a Čestné prohlášení stačí odevzdat vyplněné při nástupu do školy.
Děkujeme za spolupráci.
S pozdravem ZŠ Radostín
Informace pro rodiče o nástupu do školy