Ukončení tohoto školního roku proběhne v úterý 30. června 2020 předáním vysvědčení.

  • Ukončení pro žáky, kteří navštěvují školu bude do 9 hodin. Tento den je již bez oběda.
  • Žáci v distančním vzdělávání se pro vysvědčení mohou dostavit až po 9 hodině.
Ukončení školního roku 2019/2020