Název organizace Základní škola Radostín, okres Liberec, příspěvková organizace
Ředitel / ředitelka Mgr. Lenka Vyhlídková
Rozpočet 2019 Poslední upravený rozpočet 2019 Předpokládaná skutečnost do 2019 Rozpočet 2020
Výnosy celkem 2 688 707,00 2 688 707,00 3 047 243,00 3 090 000,00
příspěvek zřizovatele provozní 360 000,00 360 000,00 360 000,00 370 000,00
příspěvek zřizovatele účelový (s vyúčtováním)
provozní dotace z jiných zdrojů 2 308 707,00 2 308 707,00 2 667 243,00 2 700 000,00
ostatní výnosy 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00
Náklady celkem 2 688 707,00 2 688 707,00 3 047 243,00 3 090 000,00
osobní náklady 2 308 707,00 2 308 707,00 2 667 243,00 2 700 000,00
ostatní náklady 380 000,00 380 000,00 380 000,00 390 000,00
V Radostíně dne 01.11.2019
Podpis ředitele / ředitelky organizace
Rozpočet příspěvkové organizace pro rok 2020