Návrh rozpočtu příspěvkové organizace pro rok 2021
Název organizace Základní škola Radostín, okres Liberec, příspěvková organizace
Ředitel / ředitelka Mgr. Lenka Vyhlídková
Rozpočet 2020 Poslední upravený rozpočet 2020 Předpokládaná skutečnost do 2020 Rozpočet 2021
Výnosy celkem 2 688 707,00 2 688 707,00 3 047 243,00 3 380 000,00
příspěvek zřizovatele provozní 360 000,00 360 000,00 360 000,00 370 000,00
příspěvek zřizovatele účelový (s vyúčtováním)
provozní dotace z jiných zdrojů 2 308 707,00 2 308 707,00 2 667 243,00 3 000 000,00
ostatní výnosy 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00
Náklady celkem 2 688 707,00 2 688 707,00 3 047 243,00 3 490 000,00
osobní náklady 2 308 707,00 2 308 707,00 2 667 243,00 3 100 000,00
ostatní náklady 380 000,00 380 000,00 380 000,00 390 000,00
V Radostíně dne 12.11.2020
Podpis ředitele / ředitelky organizace
Návrh rozpočtu příspěvkové organizace pro rok 2021