Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace
Název organizace Základní škola Radostín, okres Liberec, příspěvková organizace
Ředitel / ředitelka Mgr. Lenka Vyhlídková
2022 2023
Výnosy celkem 3 400 000,00 3 510 000,00
příspěvek zřizovatele provozní 380 000,00 390 000,00
příspěvek zřizovatele účelový (s vyúčtováním)
provozní dotace z jiných zdrojů 3 000 000,00 3 100 000,00
ostatní výnosy 20 000,00 20 000,00
Náklady celkem 3 500 000,00 3 610 000,00
osobní náklady 3 100 000,00 3 200 000,00
ostatní náklady 400 000,00 410 000,00
V Radostíně dne 12.11.2020
Podpis ředitele / ředitelky organizace
Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace