Vážení rodiče, předkládáme Vám předpokládané rozvrhy na nový školní rok. Jedná se o návrh, který se budeme snažit dodržet, ale změna je možná.

Vysvětlivky: ČJ –  Český jazyk, M – Matematika, PRV – Prvouka, HV – Hudební výchova,  PČ – Pracovní činnosti, TV – Tělesná výchova, VV – Výtvarná výchova, AJ – Anglický jazyk, PŘ – Přírodověda, VL – Vlastivěda, INF – Informatika.

Předpokládané rozvrhy pro školní rok 2018/2019

1. ročník

pondělí ČJ M ČJ PRV
úterý ČJ M ČJ HV
středa ČJ M ČJ
čtvrtek ČJ M VV PRV
pátek ČJ ČJ TV TV
  1. ročník
pondělí ČJ M ČJ PRV
úterý ČJ M ČJ HV AJ
středa ČJ M ČJ
čtvrtek ČJ M VV PRV
pátek ČJ ČJ TV TV
  1. ročník
pondělí ČJ M ČJ PRV AJ
úterý ČJ M ČJ AJ
středa ČJ M AJ HV PRV
čtvrtek ČJ M VV PRV ČJ
pátek ČJ M ČJ TV TV
  1. ročník
pondělí ČJ M ČJ VL VL
úterý ČJ M ČJ AJ VL OBĚD VV
středa ČJ M HV VV
čtvrtek ČJ M AJ
pátek ČJ M AJ TV TV
  1. ročník
pondělí ČJ M VL AJ OBĚD INF
úterý ČJ M ČJ VL OBĚD VV
středa ČJ M AJ HV VV
čtvrtek ČJ M AJ
pátek ČJ M ČJ TV TV
Předpokládané rozvrhy na školní rok 2018/2019