Nepříznivá situace v tomto školním roce nám opět zasáhla do plánovaných akcí, proto bychom se chtěly, alespoň komorně, rozloučit s žáky v 5. ročníku. Rozloučení s „páťáky“ spojené se soutěžemi a hledáním pokladu, proběhne ve středu 23. června 2021 od 16: 00 hod. Předpokládané ukončení plánujeme v 19: 00 hod.

ZŠ Radostín

Rozloučení s žáky 5. ročníku